დაცვის გარდაიცვალა IP მისამართები აქტიური, ეს IP დიაპაზონი ნებადართული არ არის!